Da li su Vam bile korisne informacije sa ovoga sajta ?
Veoma
Većina stvari je vrlo informativna
Ponešto sam i prihvatio kao korisno
Ne, vrlo konfuzan sadržaj
Rezultati

PRATITE NAS

 

      

Brvnare – Tehničke karakteristike

 

brvnareU našoj firmi Rosnik d.o.o. imamo za cilj da stvaramo visokokvalitetne proizvode koji će svojim tehničkim karakteristikama zadovoljiti sve postavljene standarde. Između ostalog, brvnara spadaju u jedan od naših osnovnih delokruga rada i kao takve zavređuju posebnu pažnju od planiranja pa do izrade elemenata i montaže. Brvnare se grade isključivo od najkvalitetnijeg drveta posebno obrađenog i pripremljenog kako bi nam kroz svoje karakteristike pružilo ono najbolje.

 

 

 

 

 

 

Elementi za građu brvnare

 

Trudimo se da izađemo u susret ideji kupca i, poštujući savremene trendove i ambijent okruženja, isprojektujemo najoptimalnije rešenje za izgradnju brvnare. U zavisnosti od pomenute želje kupca, formiramo falcovane poluoblice ili oblice. Pre toga je drvo dobro osušeno i premazamo neophodnom zaštitom. Od hemijskog tretmana preporučujemo troslojne transparentne premaze koji nam daju zaštitu od insekata, impregniraju samo drvo i eventualno menjaju nujansu bojenjem. Neophodno je drvo zaštititi od UV zračenja, atmosferske vlage a i od uticaja raznih gljivica i insekata. Ono što je bitno je da drvo štitimo isključivo od prirodnih, njemu svojstvenih, elemenata kako bi osigurali i produžili vek a ne od raznoraznih hemijskih uticaja i veštačkog poboljšavanja karakteristika.

brvnare

Zbog postojanja prirodne vlage u drvetu, drvo je teže zapaliti nego većinu ostalih gradivnih materijala. Čak i kada drvo gori, potrebno je veliki vremenski period kontinuiranog gorenja kako bi se narušile drvene konstrukcije i došlo do urušavanja. Brvnare su tu u velikoj prednosti u odnosu na ostalu standardnu gradnju.

Korišćenjem propisanih konstruktivnih veza prilikom montaže, brvnare dobijaju na stabilnosti usled zemljotresa i slegnuća tla. Kruta gradnja nije elastična i jako brzo puca i kada je stvoren nagib od samo par milimetara, dok brvnare očuvavaju svoju strukturu i kod većih promena.

 

Energetska efikasnost brvnare

 

U zavisnosti od klimatske sredine gde su brvnare postavljene, poželjno je obnoviti zaštitu nastalu premazivanjem na svakih 5 pa do 10 godina. Na ovaj način osiguravamo sebi dugovečnost naše brvnare i njenu stabilnost prema spoljnjim uticajuma. Samom izgradnjom brvnare stvaramo sebi za cilj formiranje energetski efikasnog entiteta. Trudimo se da potrošnja energije u budućem korišćenju bude svedena na minimum a to se postiže dobrim karakteristikama drveta, propisanom mašinskom obradom (falcovanjem) oblica i ispravnom montažom elemenata. Izgradnjom brvnare po ovim standardima od 2012. godine u Srbiji možete dobiti zeleni energetski pasoš za svoju kuću.

 

Izgradnja brvnare od punih balvanabrvnarePored izuzebog vizuelnog doživljaja, brvnare od punog drveta vam obrzbeđuju stabilnost, čvrstinu i toplotnu nezavisnost. Ako je izgradnja osmišljena sistemom poluoblica, moguće je ( i potrebno) napraviti tkz. sendvič sloj izolacije koji bi karakteristike doveo na potrebni nivo. Ugradnjom kvalitetne stolarije, korišćenjem proverenih pratećih elemenata dobijate prostor stabilan i dugovečan, ekonomski isplativ kroz niz narednih godina i sigurnost svakodnevnog života koji nude brvnare.