Da li su Vam bile korisne informacije sa ovoga sajta ?
  Veoma
  Većina stvari je vrlo informativna
  Ponešto sam i prihvatio kao korisno
  Ne, vrlo konfuzan sadržaj
  Rezultati

  PRATITE NAS

   

        

  Montazne kuce - elektroinstalacije

  montazna kuca brojilo
   
   
   
   
  Napajanje električnom energijom se vrši na standardan način, kablovski iz distributivne niskonaponske mreže preko ugrađenog priključnog ormara. Za sve vrste krajnjeg priključenja kao i dovod električne energije do montazne kuce vrši nadležna elektrodistributivna organizacija. Uz dogovor sa klijentom moguće je prilagoditi instalaciju montazne kuce tako da ispuni sve propisane standarde elektrodistribucije a zadovolji potrebu i želje kupaca. Razvodni ormar sa dvotarifno brojilom je tipske izrade a razvođenje kablova unutar  montazne kuce se vrši instalacionim PVC cevima potrebnog preseka.Za merenje potrošene električne  energije je pomentuto brojilo koje je ujedno i trofazno i trosistemsko.
  Instalacija i razvod osvetljenja i utičnica montazne kuce se vrše uz konsultaciju sa klijenom sa dovoljnim brojem provodnika PP-y preseka i brojem žila a u svemu se pridržavajući projektom označenom instalacionom mrežom. 
  Antenska, internet i telefonska instalacija je standardizovana i omogućava komfor svakodnevnog života a sprovodi se kroz montaznu kucu projektom predviđenim kablovima. Svi uređaji za nesmetano  funkcionisanje navedenih usluga (telefon, razni uređaji za prijem signala, ruteri...) krajnji korisnik instalira samostalno o svom trošku.
   
   
  montazna kuca presek instalacija   montazna kuca crevo   montazna kuca elektromontaza