Da li su Vam bile korisne informacije sa ovoga sajta ?
  Veoma
  Većina stvari je vrlo informativna
  Ponešto sam i prihvatio kao korisno
  Ne, vrlo konfuzan sadržaj
  Rezultati

  PRATITE NAS

   

        

  Montazni objekti -Konstrukcija

   

  Krovna konstrukcija montazne kuce

  montazna kuca krovna konstrukcija
  Krovna konstrukcija nasih montaznih objekata se radi od rešetkastih masivnih drvenih krovnih nosača dimenzija 10 x 12 cm. Krovni nosači se rade od sušene čamove građe, strogo se pridržavajućiu svemu  planskog  proračuna. Pomoću odgovarajućih metalnih profila se ankerišu nosači zidne konstrukcije. Krovni nosači se međusobno povezuju drvenom oplatom 2,2 cm  u krovnim ravnima i plafonskim letvama u prafonskim ravnima , i na taj način se postiže jako stabilna krovna konstrukcija naših montaznih objekata. Preko daščane oplate vrši se postavljanje paropropusne membrane (terpapir ili tajvek) preko kojih idu krovne i kontra letve. Pokrivanje krova se vrši crepom ili tegolom u zavisnosti od želja i potreba samog kupca.  Odvodavanje krova se vrsi olucima od plastificiranog pocinkovanog lima, najčešće oblog preseka 14  cm sa projektovanim brojem olučnih vertikala.
   
   
   

  Plafonska konstrukcija montazne kuce

   

  montazna kuca plafon
  Plafonska konstrukcija montaznih objekata se sastoji od drvene impregnirane gradje preseka 4 cm ispod koje je stropna greda dimenzija različitih u odnosu na tehnički proračun. Najčešće dimenzije su 20 x 5 cm, 10 x 20 cm i 15 x 20 cm. Kao izolacija se koristi mineralna vuna ili stiropor debljine 10 cm. Sa donje strane se stavlja paropropusna brana kako bi montazni objekti imali što manje kondezaciske vlage. Kao poslednji sloj se montira rigips ploča koja  se pričvršćuje za drveni roštilj 5 x 3 cm. Svi elementi se vezuju odgovarajućim ekserima i šrafovima. Uz plafonsku oblogu se preporučuju ispunjači i odgovrajuće trake za obradu spojeva.

  Zidana konstrukcija montazne kuce

   

  montazna kuca presek zida
  Zidani elementi montaznih objekata se izrađuju prema projektu u radionicama u modularnim dimenzijama i kao polugotov proizvod se isporučuju na gradilište. Prema nameni mogu biti spoljni ili unutrašnji, puni ili sa ugrađenim prozorima ili vratima u zavisnosti od projektovanog plana i sklopa u samom objektu.Naši montazni objekti kao osnovu zidne konstrukcije imaju drveni roštilj 5 x 3 cm i impregnirane daske čamove od 2,2 cm izmedju kojih se montira pf folija. Sa unutrašnje strane se pričvršćuje rigips ploča od 12,5 cm odgovarajućim klanficama i  ekserima. Sama montaža se postiže uz pomoć drvenih temeljača, venčanica i lajsni.  U toku samo izgradnje, zbog postojeće elektro i vodovodne instalacije koju poseduju montazni  objekti, vrši se ugradnja plastičnih gibljivih cevi i kutija za razvode električnih kablova kao i cevi neophodne za razvod vode. Postoji mogućnost zidanja sanitarnog čvora šupljim blokom u  produženom malteru.
   
   

  Temelj i temeljna ploča

   

  montazna kuca temelj
   
  Našim kupcima montaaznih objekata dali smo mogućnost postavljanja njihovog temelja i zemljane konstrukcije kao element smanjivanja troškova izgradnje. Neophodno je da se temeljenje vrši prema već predatom idejnom  rešenju objekta i to preko ploče oslonjene na dobro nabijenu zemlju i pesak sistemom stubova u odgovarajućim osama. U slučaju da je temelj naša obaveza, istoj prilazimo veoma odgovorno jer kako kaže stara poslovica "Temelj kuću gradi". Nakon obeležavanja mesta gde će se nalaziti montažni objekat, kopaju se kanali temeljnih traka, koji se nabijaju armiranim betonom trakasto-poprečnog preseka 60/40 a dubine od 80 cm ispod kote terena, sa monolitnomarmiranom betonskom pločom debljine od 8 cm, sve na sloju šljunka od 15 cm. Iz temeljnih traka u osovini izlazi armiranobetonski zid poprečnog preseka 20/70 cm, tako da je kota gotovog betona +30 cm u odnosu na kotu terena. Mere su date orjentaciono i zavise od slučaja do slučaja u zavisnosti od projektnog plana