Da li su Vam bile korisne informacije sa ovoga sajta ?
Veoma
Većina stvari je vrlo informativna
Ponešto sam i prihvatio kao korisno
Ne, vrlo konfuzan sadržaj
Rezultati

PRATITE NAS

 

      

OBAVEZE PRODAVCA OBAVEZE KUPCA U SIVOJ FAZI CENA NE OBUHVATA

- Da izradi elemente prema odgovarajućem tehničkom opisu, utovari ih i preveze do mesta montaže

- Da namontira elemente prema teh. opisu

- Da obezbedi 1 primerak teh. dokumentacije i 3 građevinska projekta (za tipske kuće)

- Da uradi temelj i ploču prema tehničkoj dokumentaciji prodavca

- Da istovari elemente na 2m od temelja

- Da obezbedi i montira metalnu skelu ako je visina temelja više od 1 metra od kote urađenog terena

- Betonske i zidarske radove

- Instalaciju grejanja

- Zidanje spoljnjeg odžaka

- Premaz samarica

Ukoliko se ugovora objekat bez unutražnjih zanatsko-instalerskih radova, dodatno: Ukoliko se ugovora objekat bez unutražnjih zanatsko-instalerskih radova, dodatno: Ukoliko se ugovora objekat bez unutražnjih zanatsko-instalerskih radova, dodatno:

- Da izvede limarske radove

- Da zastakli stolariju

- Da obezbedi kvalitetan smeštaj, ishranu i lokalni prevoz za montere

- Podopolagačke, keramičarske, molersko-farbarske, elektro i vodo-instalerske radova