Da li su Vam bile korisne informacije sa ovoga sajta ?
  Veoma
  Većina stvari je vrlo informativna
  Ponešto sam i prihvatio kao korisno
  Ne, vrlo konfuzan sadržaj
  Rezultati

  PRATITE NAS

   

        

  Montazne kuce - Stolarija

   

  montazna kuca prozor
  Stolarija ugrađena u montazne kuce se izrađuje od najkvalitetnije čamove građe.Prozori i balkonska vrata mogu biti jednostruki ili dvostruki, otvaraju se oko vertikalne osovineili kombinovano a izrađuju se od troslojnih lamela - drvo bez čvorova suvoće 12 %. Staklo koje se koristi za stolariju montazne kuce je sa "termo staklom", što za rezultat ima konačni proizvod sa vrhunskim performansama u smislu toplotne izolacije, izolacije od buke i sigurnošću u slučaju provala. Postoji mogućnost izrade pokretnih žaluzina.  Sva stolarija montazne kuce je opremljena okovima odličnog kvaliteta . Ulazna vrata montazne kuce su jednokrilna, puna ili poluzastakljena sa ili bez nadsvetla sa različitim kombinacijama staklenih površina. Izrađuju se od masivnog drveta debljine 42 i 68 mm u raznim kombinacijama. opremljena su PVC dihtunzima koje obezbeđuju perfektno zaptivanje i samim tim značajne uštede energenata.  Mogu biti sa ugrađenim sigurnosnim uloškom brave. Ostala vrata u unutrašnjosti montazne kucee su klasična jednokrilna duplo šperovana. Mogu biti uobičajeno puna ili sa staklenim elementima. Sva stolarija se boji u dva premaza sandolinom. Sama stolarija se izrađuje u radionici i ugrađuje na licu mesta po postavljanju zidne konstrukcije montazne kuce ili u našim radionicama na već pripremljenu zidnu konstrukciju i kao gotov proizvod se transportuje na  lokaciju izgradnje montazne kuce.
   

  primeri stolarije u izgradnji montazne kuce :

  -

   
   
   
   
                       montazna kuca stolarija                montazna kuca vrata